อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?

ก. ภิกขุปาฏิโมกข์
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. ภิกขุนีปาฏิโมกข์
ง. อริยสัจ


มีคนสอบทั้งหมด 383 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 331 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ในท่ามกลางพระประยูรญาติ พระองค์ทรงแสดงชาดกอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม