อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ทางสายกลาง คืออะไร ?

ก. อริยมรรคมีองค์ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. สมาบัติ ๘


มีคนสอบทั้งหมด 404 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 354 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้น เพราะเห็นเทวทูตใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม