อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ผู้ถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ คือใคร ?

ก. บิดาของยสกุลบุตร
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะและโกลิตะ
ง. ตปุสสะและภัลลิกะ


มีคนสอบทั้งหมด 460 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 198 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
กิริยาอาการแห่งมุสาวาท ได้แก่ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม