อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ญาณใด เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะในวันตรัสรู้ ?

ก. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ทิพพจักขุญาณ


มีคนสอบทั้งหมด 452 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 268 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
สวิญญาณกทรัพย์ในเรื่องอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม