อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ใครถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้ ?

ก. นางวิสาขา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา


มีคนสอบทั้งหมด 437 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 370 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม