อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอธิษฐานเพศบรรพชา ณ สถานที่ใด ?

ก. ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ข. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ค. ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
ง. ริมฝั่งแม่น้ำสินธุ


มีคนสอบทั้งหมด 451 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 307 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม