อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เจ้าชายสิทธัตถะยังความพอพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้น เพราะเห็นเทวทูตใด ?

ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ


มีคนสอบทั้งหมด 458 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 401 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ เป็นโทษของอบายมุขข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม