อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรก ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพิธีอะไร ?

ก. พิธีมงคลสมรส
ข. พิธีโสกันต์
ค. พิธีแรกนาขวัญ
ง. พิธีเกี่ยวข้าว


มีคนสอบทั้งหมด 460 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 367 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ใครอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ขณะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม