อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ?

ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย


มีคนสอบทั้งหมด 483 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 337 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ใครถวายข้าวมธุปายาสก่อนตรัสรู้ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม