อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางปมิตา
ค. พระนางปชาบดีโคตมี
ง. พระนางสิริมหามายา


มีคนสอบทั้งหมด 496 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 443 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชา ใครนำบาตรและจีวรมาถวาย ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม