อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


พูดแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด ตรงกับธรรมข้อใด ?

ก. สัจจะ
ข. ทมะ
ค. ขันติ
ง. จาคะ


มีคนสอบทั้งหมด 456 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 440 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระสงฆ์ในเรื่องสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม