อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ตรงกับธรรมข้อใด ?

ก. อุฏฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลยาณมิตตตา
ง. สมชีวิตา


มีคนสอบทั้งหมด 479 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 261 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม