อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


นกน้อยทำรังแต่พอตัว ตรงกับสัปปุริสธรรมข้อใด ?

ก. อัตตัญญุตา
ข. มัตตัญญุตา
ค. กาลัญญุตา
ง. ปริสัญญุตา


มีคนสอบทั้งหมด 495 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 215 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ข้อใด จัดเป็นงานอวมงคล ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม