อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

ก. รูปกับนาม
ข. สัญญากับสังขาร
ค. นามกับสัญญา
ง. สังขารกับวิญญาณ


มีคนสอบทั้งหมด 528 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 362 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว ประทับแรมชั่วคราวที่ไหน ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม