อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เมตตามีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ปรารถนาให้เป็นสุข
ข. คิดช่วยให้พ้นทุกข์
ค. พลอยยินดี
ง. ไม่ยินดียินร้าย


มีคนสอบทั้งหมด 532 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 347 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
เจ้าชายสิทธัตถะ มีพี่น้องร่วมพระราชบิดา คือใคร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม