อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


อะไรเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ ?

ก. ความเกิด
ข. ความอยาก
ค. ความจน
ง. ความเจ็บ


มีคนสอบทั้งหมด 544 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 405 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ท่านจะพึงแสวงหาหญิง หรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม