อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุข เราก็ยินดีด้วย ตรงกับธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


มีคนสอบทั้งหมด 542 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 446 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก คือใคร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม