อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?

ก. ถูกใจเขา
ข. ถูกกาลเทศะ
ค. ถูกใจเรา
ง. ถูกศีลธรรม


มีคนสอบทั้งหมด 603 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 453 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การสร้างความดี ให้เกิดขึ้นเรียกว่า… ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม