อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ?

ก. อิติปิ โส ภควา
ข. สฺวากฺขาโต
ค. สุปฏิปนฺโน
ง. มยํ ภนฺเต


มีคนสอบทั้งหมด 162 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 111 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ใครนัดหมายกันไว้ว่า “ ผู้ใดบรรลุธรรมวิเศษก่อนจักบอกแก่กัน ” ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม