อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ?

ก. สุข
ข. ทุกข์
ค. โสมนัส
ง. โทมนัส


มีคนสอบทั้งหมด 160 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 95 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
คิดก่อนทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด จัดเป็น…?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม