อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ?

ก. กิเลสมาร
ข. มัจจุมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร


มีคนสอบทั้งหมด 169 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 47 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การรักษาอุโบสถศีล จะสิ้นสุดลงในเวลาใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม