อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


มีคนสอบทั้งหมด 160 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 92 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ในทุจริต ๓ ข้อใด เป็นข้อเสียหายร้ายแรงที่สุด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม