อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา


มีคนสอบทั้งหมด 160 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 116 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม