อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ?

ก. ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
ข. ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
ค. ผู้ไหว้พระรัตนตรัย
ง. ผู้อาศัยพระรัตนตรัย


มีคนสอบทั้งหมด 176 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 73 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
คำว่า “รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว” เป็นคุณของข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม