อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา


มีคนสอบทั้งหมด 173 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 107 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในสังคมปัจจุบันนี้ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม