อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ธรรมเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

ก. สังคหวัตถุ ๔
ข. จักร ๔
ค. อิทธิบาท ๔
ง. ปธาน ๔


มีคนสอบทั้งหมด 636 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 281 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม