อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

ก. พิจารณาแล้วเว้น
ข. พิจารณาแล้วบรรเทา
ค. พิจารณาแล้วเสพ
ง. พิจารณาแล้วอดกลั้น


มีคนสอบทั้งหมด 178 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 40 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ธรรมอะไร ทำให้เป็นคนรอบคอบ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม