อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

ก. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
ข. กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
ค. วิบากเกิดจึงมีกรรม
ง. กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม


มีคนสอบทั้งหมด 199 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 105 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม