อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ?

ก. อิทธิปาฏิหาริย์
ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ยมกปาฏิหาริย์


มีคนสอบทั้งหมด 193 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 94 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความอยากเช่นไร จัดเป็นวิภวตัณหา ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม