อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ?

ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลส ตัณหา


มีคนสอบทั้งหมด 204 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 109 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ธรรมที่ครอบงำสัตว์โลก และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้น ฝ่ายที่น่ายินดี เรียกว่าอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม