อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. แสดงฤทธิ์ได้
ง. การเข้าฌาน


มีคนสอบทั้งหมด 214 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 136 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม