อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ?

ก. โลกาธิปเตยยะ
ข. อัตตาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยย
ง. ถูกทุกข้อ


มีคนสอบทั้งหมด 216 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 91 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระพุทธประสงค์หลัก ที่พระองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศ พระศาสนา คืออะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-23.googlebot.com time : 03:56 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม