อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?

ก. แนะนำประโยชน์ให้
ข. ต้อนรับให้สมฐานะ
ค. ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
ง. ถามถึงธุระที่มา


มีคนสอบทั้งหมด 271 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 175 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระอานนทเถระรับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม