อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ในมหาเวสสันดรชาดก กล่าวว่า “ชูชกท้องแตกตาย” เพราะขาดความพอดีในเรื่องใด ?

ก. อายุสังขาร
ข. อาหาร
ค. ความตาย
ง. อารมณ์


มีคนสอบทั้งหมด 10 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 10 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
เพื่อนที่ดี ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม