อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คำว่า “ทรงพระเจริญ” ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันเปล่งถวายในหลวงชื่อว่าประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความกตัญญู
ค. ความเที่ยงธรรม
ง. ความซื่อตรง


มีคนสอบทั้งหมด 11 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 9 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ประกอบของศีลข้อที่ ๔ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม