อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ข้อใด ไม่จัดเข้าในความมีสัตย์ ๔ ประการ ?

ก. ความสวามิภักดิ์
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสมานฉันท์
ง. ความกตัญญู


มีคนสอบทั้งหมด 10 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 3 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
อบายมุข เครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง ข้อใดร้ายแรงที่สุด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม