อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คุณธรรมที่จะนำพาให้คู่ครองไม่แตกร้าว โดยตรงได้แก่ข้อใด ?

ก. ไม่ดื่มเหล้า
ข. ไม่เจ้าชู้
ค. ไม่ทำอดสู
ง. ไม่หูเบา


มีคนสอบทั้งหมด 11 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 10 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
วุฒิธรรมข้อโยนิโสมนสิการ หมายถึง… ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม