อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


พ่อค้าขายเสื้อ “เรารักในหลวง” เกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

ก. วัตถุ
ข. บุคคล
ค. กิจการ
ง. ถูกทุกข้อ


มีคนสอบทั้งหมด 12 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 0 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการขาดสรณคมน์ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม