อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


แม้สบโอกาสจะฆ่าได้ แต่ก็ไม่ฆ่า มีสติยับยั้งได้ จัดเป็นวิรัติใด ?

ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ


มีคนสอบทั้งหมด 12 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 6 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม