อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

ก. กามคุณ
ข. กามกิเลส
ค. กามตัณหา
ง. กามาสวะ


มีคนสอบทั้งหมด 298 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 84 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การตั้งตนไว้ชอบ หมายถึงประพฤติเช่นไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม