อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด้านใด ?

ก. ขาดขันติ
ข. ขาดศรัทธา
ค. ขาดสติ
ง. ขาดเมตตา


มีคนสอบทั้งหมด 12 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 12 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ผู้ใด ถวายบริขารแก่เจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเสด็จออกผนวช ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม