อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ศีลข้อมุสาวาท ควรประพฤติคู่กับกัลยาณธรรมข้อใด ?

ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสัตย์


มีคนสอบทั้งหมด 13 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 13 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
มิจฉาทิฏฐิ โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม