อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การถือเอาสิ่งของคนอื่น มิได้บอกให้เจ้าของรู้ ตรงกับข้อใด ?

ก. หลอก
ข. ลวง
ค. ลักลอบ
ง. หยิบฉวย


มีคนสอบทั้งหมด 13 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 12 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การทำชีวิตให้ตกล่วงไป ในสิกขาบทที่ ๑ หมายถึงอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม