อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


อาชีพใด รักษาศีลข้อปาณาติบาตได้ยาก ?

ก. ฆ่าสัตว์
ข. ค้ามนุษย์
ค. ขายเหล้า
ง. ขายบุหรี่


มีคนสอบทั้งหมด 15 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 15 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม