อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ?

ก. มนุษย์
ข. สัตว์ปีก
ค. มด แมลง
ง. ถูกทุกข้อ


มีคนสอบทั้งหมด 19 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 16 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ชฎิล ๓ พี่น้องพร้อมบริวารบรรลุพระอรหัต เพราะฟังธรรมใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม