อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


โครงการฝนหลวงในพระราชดำริ เพื่อช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง สอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ?

ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความกตัญญู
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความมีกรุณา


มีคนสอบทั้งหมด 115 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 113 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความบริสุทธิ์ทางใจ มี ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม