อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ชาวพุทธควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่งสูงสุด ?

ก. พระอินทร์
ข. พระพิฆเณศวร
ค. พระพรหม
ง. พระรัตนตรัย


มีคนสอบทั้งหมด 626 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 621 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การหลุดพ้นด้วยวิธีใด เรียกว่าปัญญาวิมุตติ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม