อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับกัลยาณธรรมใด ?

ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความมีสติ
ง. ความกตัญญู


มีคนสอบทั้งหมด 112 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 103 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
การกรวดน้ำในพิธีทำบุญ ต้องทำในเวลาใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม