อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ความประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ ตรงกับข้อใด ?

ก. ขายของมีคุณภาพ
ข. ทำงานเต็มเวลาที่กำาหนด
ค. ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ง. ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน


มีคนสอบทั้งหมด 107 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 98 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีด้วยอะไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม