อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ความประพฤติเป็นธรรมในบุคคล ตรงกับข้อใด ?

ก. รับผิดชอบต่อหน้าที่
ข. ไม่บกพร่องต่อหน้าที่
ค. ไม่ปลอมแปลงสินค้า
ง. ให้ค่าจ้างตามสัญญา


มีคนสอบทั้งหมด 119 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 43 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
มีปัญญา แม้ไม่มีทรัพย์ ยังพออยู่ได้ แต่ขาดปัญญา แม้มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้ ... เป็นธรรมวาทะของใคร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม